Amaçlar

IASON Projesi’nin nihai hedefi, AB ile Akdeniz ve Karadeniz’de bulunan ülkelerdeki bilimsel ve bilimsel olmayan kurum/kuruluşlar, menfaat sahipleri (paydaşlar), özel sektör işletmeleri arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir iletişim ağı kurmaktır. Projenin ana odak noktaları, aşağıdaki konularda Yeryüzü Gözlemi’ nin kullanımı ve uygulamaların gerçekleşmesidir:

 • İklim değişikliğine yönelik eylemler
 • Kaynak verimliliğini artırmak için araştırma ve yenilikler
 • Ham madde yönetimi

Bu amaca ulaşmak için IASON iletişim ağı aşağıdaki hedefleri belirlemiştir:

 1. Var olan önemli sonuçların portföyünü oluşturan bölgesel ve AB tarafından fonlanan araştırmalar tarafından erişilen tematik ve coğrafik bilimsel ürünleri kaydetmek, haritalamak ve sınıflandırmak.
 2. Veri entegrasyonu birleştirme ve birlikte çalışılabilirlik ile kapasite oluşturma.
 3. Üç tematik nokta (kıyı izleme, su ve toprak kaynakları yönetimi, madencilik ve maden arama) kapsamında Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri’nde proje sonuçlarını ve uygulamalarını değerlendirmek.
 4. Akdeniz ve Karadeniz havzalarını içine alan bir Yeryüzü Gözlemi bağlantılar ağı kurmak.
 5. Tespit edilen eksiklikler üzerine, özellikle AB’ye üye ülkeler ile AB üyesi olmayan ülkeler arasında olmak üzere üyeler/ülkeler arasında işbirliğini güçlendirecek faaliyetlerde bulunmak.
 6. 2020 için AB öncelikleri ile araştırma gündemleri arasında köprü kuran bölgesel ve yerel kuruluşlar, paydaşlar ve karar vericiler arasında istişare sağlamak ve firma bağlantılarını geliştirmek.
 7. Araştırma sonuçlarını sürdürülebilir ve pazar odaklı anlamaya yönelik finansman olanaklarına bölgesel araştırma kuruluşlarının erişimini teşvik etmek ve desteklemek için bir araç geliştirmek.
 8. Gelecekteki araştırma etkileşimleri için odak noktası olarak hareket edecek paydaş topluluklarının  tematik çizgelerini oluşturmak ve devam ettirmek.
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress