Novi Sad GEO Semineri

Geniş Balkan Bölgesi’nde Yeryüzü Gözleme Faaliyetlerinin Geleceği

ve

AB Ortak Araştırma Merkezi Tuna Nehri Referans Veri ve Servis Altyapısı Üzerine Özel Etkinlik

19-21 Eylül 2013
Sırbistan'ın Novi Sad

Çalıştayın resmi web sayfası
Toplantı yeri: Hotel Park, Novosadskog sajma 35, Novi Sad, Sırbistan
Kurum: Novi Sad Üniversitesi, Sırbistan

ovi Sad’ daki etkinlik 6 süregelen, 3 geçmiş olmak üzere 7. Çerçeve programı projesinden, Avrupa Komisyonu’nun tanınmış temsilcilerinden, GEO (Yer Gözleme Grubu) ve AB Tuna Bölgesi için Starteji‘ nin yanısıra bölgedeki hükümetlerin temsilcilerinden 140 uzamanı bir araya getirmiştir. Seminer, yer gözlem faaliyetlerinin koordinasyonunda son başarıları yakından tanımak ve geniş Balkanlar’ın geleceği ile ilgili soruları yönlendirmek için eşsiz bir fırsat olmuştur. BalkanGEONet, IASON, EOPower, DANCERS, enviroGRIDS, ENORASIS ve InnoSense 7. Çerçeve Programı yürütücüleri, tüm ilgili tarafları Novi Sad’daki seminere katılmaya ve tartışmalara katkıda bulunmaya, bilgi alışverişi ve Ufuk 2020 programına dair ortak bir yol haritası çizmeye davet etmiştir. Ortak Araştırma Merkezi, Tuna Nehri Referans Veri ve Servis Altyapısı ve bölgedeki tüm Yer Gözlemle ilgili projeler arasındaki muhtemel ortaklık için ayrılmış özel bir oturum düzenlemiştir. Katılımcılar güncel ve gelecekteki projelerin Tuna Nehri Referans Veri ve Servis Altyapısı‘ na olası katkıları; EO bileşenleri için öneriler ve kısa ve orta vadeli görev birlikteliklerinin oluşturulması hususlarında katkıda bulunmuştur.

Seminer resmi bir GEO etkinliğidir: http://www.earthobservations.org/meetings.shtml

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress