Ciljevi

Projekt IASON ima konačni cilj ustanovljavanje trajne i održive mreže znanstvenih i neznanstvenih institucija, državnih ustanova i privatnog sektora iz EU i trećih zemalja, lociranih u dvije značajne regije: Mediteran i crnomorski sliv. Osnovni fokus projekta je upotreba i primjena aktivnosti promatranja Zemlje u sljedećim područjima:

 • akcije koje se odnose na klimatske promjene
 • istraživanje i razvoj radi poboljšanja učinkovitosti resursa
 • upravljanje sirovinama

Da bi postigla svoj ​​cilj, mreža IASON partnera je postavila sljedeće ciljeve:

 1. Tematsko i geografsko bilježenje, mapiranje i kategorizacija znanstvenih rezultata postignutih regionalno i u EU financiranim istraživanjima, kreiranjem portfolija aktualnih vrhunskih rezultata.
 2. Izgradnja kapaciteta kroz integraciju podataka i interoperabilnost.
 3. Procjena rezultata projekata i njihove primjene u regijama Mediterana i crnomorskog sliva pod tri tematska čvora (priobalni monitoring, upravljanje vodnim i zemljišnim resursima i rudarstvo i mineralna istraživanja).
 4. Ustanovljavanje mreže za promatranje Zemlje koja bi pokrila regiju Mediterana i crnomorskog sliva.
 5. Uključivanje u aktivnosti koje će njegovati suradnju između članova mreže (zemalja), posebno između članica EU i neeuropskih zemalja u vezi s uočenim razlikama.
 6. Osiguravanje konzultacija i razvoj čvrstih veza s regionalnim i lokalnim institucijama premošćujući istraživačku agendu prioritetima Europske unije za 2020. godinu.
 7. Razvijanje alata za ubrzan razvoj i promociju pristupa regionalnih istraživačkih institucija fondovima u cilju održivog tržišno orijentiranog iskorištavanja istraživačkih rezultata.
 8. Kreiranje i održavanje tematskih čvorova u mreži institucija koji će djelovati kao točke fokusiranja za buduća istraživanja i suradnju.
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress