Циљеви

Пројекат ИАСОН има коначни циљ установљавање трајне и одрживе мреже научних и ненаучних институција, државних установа и приватног сектора из ЕУ и трећих земаља, лоцираних у два значајна региона: Медитеран и Црно море. Основни фокус пројекта је употреба и примена активности осматрања Земље у следећим областима:

 • акције које се односе на климатске промене
 • истраживање и развој ради побољшања ефикасности ресурса
 • управљање сировинама

Да би постигла свој циљ, мрежа ИАСОН партнера је поставила следеће циљеве:

 1. Тематско и географско бележење, мапирање и категоризација научних резултата постигнутих регионално и у ЕУ финансираним истраживањима, крерирањем портфолија актуелних врхунских резултата.
 2. Изградња капацитета кроз интеграцију података и интероперабилност.
 3. Процена резултата пројеката и њихове примене у регионима Медитерана и црноморског слива под три тематска чвора (приобални мониторинг, управљање водним и земљишним ресурсима и рударство и минерална истраживања).
 4. Установљавање мреже за осматрање Земље која би покрила регион Медитерана и црноморског слива.
 5. Укључивање у активности које ће неговати сарадњу између чланова мреже (земаља), посебно између чланица ЕУ и неевропских земаља у вези са уоченим разликама.
 6. Обезбеђивање консултација и развој чврстих веза са регионалним и локалним институцијама премошћујући истраживачку агенду приоритетима Европске уније за 2020. годину.
 7. Развијање алата за убрзан развој и промоцију приступа регионалних истраживачких институција фондовима у циљу одрживог тржишно оријентисаног искоришћавања истраживачких резултата.
 8. Креирање и одржавање тематских чворова у мрежи институција који ће деловати као тачке фокусирања за будућа истраживања и сарадњу.
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress