IASON seminar 2

Vendtakimi: Batumi, Gjeorgji
Data: 30-31 tetor 2014

Ky seminar iu përkushtua rajonit të Detit të Zi do të ketë si objektiv të dyfishtëtë evidentojë përdoruesit tradicional dhe hartuesit e politikave lokale: Dita e Parë: Seminari do ti kushtohet ngritjes sëe kapaciteteve përgjatë nyjeve tematike, dhe Dita e dytë: do ti kushtohet promovimit dhe integrimit të administratës kombëtare në rezultatet ekzistues R& I. Seminari i ditës së dytë do të titullohet "Ndërveprimet ligjore dhe rezultatet e kërkimeve shkencore" dhe do tu dedikohet krijuesive tëpolitikave rajonale, studiuesve dhe aktorëve , së bashku me zyrtarët e BE-së që do të ndihmojnë aktorët vendorë që të informohen me nevojat dhe tendencat aktuale evropiane për tre fushat eveprimit.

Nëpërmjet këtij seminari, projekti IASON do të përpiqet të kuptojë nevojën për të sjellë sa më afër njëri-tjetrit komunitetet shkencore dhe programet, në lidhje me tre sfidat e veçanta të programit.

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress