Takimet me Interes të veçantë

Takimet dhe ngjarjet e mëposhtme kanë të bëjnë me temën dhe/ose rajonin e projektit

Ngjarjet e ardhshme

The Climate Symposium 2014      Darmstadt, Gjermani     13-17 tetor 2014
GEO-XI Plenary     Libreville, Gabon     13-14 nëntor 2014

 

Evenimente të kaluara

8th GEO European Projects Workshop     Athinë, Greqi     12-13 qershor 2014
GEOBIA 2014     Selanik, Greqi     21-23 maj 2014
IncoNet EaP Policy Stakeholder Conference on 'Climate action,
environment resource efficiency and raw materials'
    Yerevan, Armenia     15-16 maj 2014
1st Strategic Workshop of the RECREATE project     Bruksel, Belgjikë     23 prill 2014
Pre-cluster meeting of the SUSTAIN EU-ASEAN Project     Bruksel, Belgjikë     28 mars 2014
GEO-X Plenary Session & 2014 GEO Geneva Ministerial Summit     Gjenevë, Zvicër     13-17 janar 2014
Novi Sad GEO Workshop     Novi Sad, Serbi     19-21 shtator 2013
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress