2. семинар на ИАСОН

Сборище: Батуми, Грузия
Дати: 30-31 октомври 2014

Семинарът, посветен на море водосборни Черно ще има двойна цел насочване на традиционните потребители и създатели на политики на местно равнище: Ден 1 на семинара ще бъде посветен в изграждането на капацитет по тематични възли и Ден 2 ще бъде посветена на насърчаване на интеграцията на националната администрация в съществуващия изследователски резултати. Семинарът по време на втория ден ще бъде озаглавен "Политика за взаимодействия и резултатите от научноизследователската дейност" и ще бъде насочена към производителите на регионалната политика, изследователи и заинтересовани страни, заедно с представители на ЕС, които ще помогнат на местните заинтересовани страни да бъдат информирани в настоящите европейски нуждите и тенденциите в три действия полета.

Чрез този семинар, проект ИАСОН ще се опита да улови необходимостта от постигане на научни общности и програмите, по-близо един до друг по отношение на трите специфични предизвикателства

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress