Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Novi Sad στα πλαίσια του GEO

Το μέλλον των δράσεων τεχνολογιών παρατήρησης της Γης στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων

και

Η ειδική εκδήλωση του κοινού κέντρου ερευνών της ευρωπαϊκής ένωσης για τα δεδομένα αναφοράς και την υποδομή υπηρεσιών στις παρά Δουνάβιες περιοχές.

19-21 Σεπτέμβριος 2013
Novi Sad, Σερβία

Επίσημη ιστοσελίδα του εργαστηρίου
Τόπος διεξαγωγής: Hotel Park, Novosadskog sajma 35, Novi Sad, Σερβία
Φιλοξενούν Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο του Novi Sad, Σερβία

Στην εκδήλωση του Novi Sad παραβρέθηκαν παραπάνω από 140 ειδικοί από 6 τρέχοντα και 3 περασμένα έργα του 7 κοινοτικού πλαισίου, διακεκριμένοι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής επιτροπής, ο οργανισμός για την παρατήρηση της Γης (GEO), και ο οργανισμός ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περί - Δουνάβια περιοχή, καθώς και κυβερνητικοί εκπρόσωποι της περιοχής. Το σεμινάριο παρουσίασε μια μοναδική ευκαιρία για να γίνουν γνωστές οι τελευταίες εξελίξεις στον συντονισμό δράσεων σχετικά με τεχνολογίες παρατήρησης της Γης καθώς και να δώσει πληροφορίες για την μελλοντική τους εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. ΟΙ συντονιστές των έργων του 7 κοινοτικού πλαισίου : BalkanGEONet, IASON, EOPower, DANCERS, enviroGRIDS, ENORASIS και InnoSense προσκάλεσαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετέχουν στο σεμινάριο του Novi Sad και να συνεισφέρουν στις συζητήσεις, την ανταλλαγή πληροφοριών και την δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής για το νέο πρόγραμμα Η2020. Το κοινό κέντρο ερευνών διοργάνωσε μια ειδική σύνοδο αφιερωμένη στην προοπτική συνεργασίας ανάμεσα στο DRDSI και σε όλα τα έργα της περιοχής που σχετίζονται με τεχνολογίες παρατήρησης της Γης. Οι συμμετέχοντες αναφερθήκαν σε πιθανές συνεισφορές τωρινών και μελλοντικών έργων στο DRDSI, την δημιουργία προτάσεων για την διάρθρωση εφαρμογών στις τεχνολογίες παρατήρησης της Γης και την δημιουργία βραχύ-προθεσμών και μέσο-προθεσμών συνεργασιών.

Το σεμινάριο ήταν μια επίσημη εκδήλωση του GEO: http://www.earthobservations.org/meetings.shtml

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress