Συναντήσεις Διαχείρισης

 

ΙΑΣΩΝ συνάντηση 5, Μπατούμι, Γεωργία - 29η Οκτώβριου 2014

ΙΑΣΩΝ συνάντηση 4, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - 20η Μάιου 2014

ΙΑΣΩΝ συνάντηση 3, Ραμπάτ, Μαρόκο - 29η Ιανουάριου 2014

ΙΑΣΩΝ και EOPower τεχνική συνάντηση, Novi Sad, Σερβία - 18η Σεπτεμβρίου 2013

ΙΑΣΩΝ συνάντηση 2, Novi Sad, Σερβία - 18η και 20η Σεπτεμβρίου 2013

Συνάντηση ξεκινώντας, Βρυξέλλες, Βέλγιο - 10η έως 11η Ιουν 2013

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress