Συμμετέχοντες στο Έργο

eopower logo
   Earth Observation for Economic Empowerment
   Έργο του 7ου ΠΠ αρ. 603500
   Ιούνιος 2013 - Μάιος 2015
   (EOPower)
bgn logo
   Balkan GEO Network - Towards inclusion of all balkan countries into global Earth observation initiatives
   Έργο του 7ου ΠΠ αρ. 265176
   Νοέμβριο 2010 - Οκτώβριος 2013
   (BalkanGEONet)
logo observe


   Strengthening and development of Earth observation activities for the environement in the Balkan area
   Έργο του 7ου ΠΠ αρ. 265282
   Νοέμβριο 2010 - Οκτώβριος 2012
   (OBSERVE)

logo envirogrids
   Building Capacity for a Black Sea Catchment Observation and Assessment System supporting Sustainable Development
   έργο του 7ου ΠΠ αρ. 226740
   Απρ 2009 - Μαρτίου 2013
   (enviroGRIDS)
logo geonetcab   
   GEO Network for Capacity Building
   Έργο του 7ου ΠΠ αρ. 244172
   Νοέμβριο 2009 - Μάιος 2013
   (GEONETCab)
logo egida   
   Coordinating Earth and Environmental cross-disciplinary projects to promote GEOSS
   Έργο του 7ου ΠΠ αρ. 265124
   Σεπτέμβριο 2010 - Δεκέμβριος 2012
   (EGIDA)
logo pegaso
   People for Ecosystem Based Governance in Assessing Sustainable Development of Ocean and Coast
   Έργο του 7ου ΠΠ αρ. 244170
   Φεβρουάριος 2010 - Ιανουάριος 2014
   (PEGASO)
logo impactmin
   Impact Monitoring of Mineral Resources Exploitation
   Έργο του 7ου ΠΠ αρ. 244166
   Ιανουάριος 2010 - Δεκέμβριος 2012
   (IMPACMIN)
logo medspring  
   Mediterranean Science, Policy, Research & Innovation Gateway
   Έργο του 7ου ΠΠ αρ. 311780
   Φεβρουάριος 2013 - Ιανουάριος 2017
   (MEDSPRING)
logo sustaineuasean
   SUSTAIN EU-ASEAN: Sustain and enhance cooperation on sustainable development between Europe and Southeast Asia
   Έργο του 7ου ΠΠ αρ. 603518
   Ιούνιος 2013 - Μάιος 2016
   (SUSTAIN EU-ASEAN)
logo ensocio-la
   ENSOCIO-LA: Strategic, Sustainable R&I Cooperation with Latin America (Climate Action, Resource Efficiency and Raw Materials)
   Έργο του 7ου ΠΠ αρ. 603959
   Μάιος 2013 - Απρ 2015
   (ENSOCIO-LA)
logo recreate
   REsearch network for forward looking activities and assessment of research and innovation prospects in the fields of Climate, Resource Efficiency and raw mATErials
   Έργο του 7ου ΠΠ αρ. 603860
   Ιούλιος 2013 - Ιούνιος 2018
   (RECREATE)
logo medina
   Marine Ecosystem Dynamics and Indicators for North Africa
   Έργο του 7ου ΠΠ αρ. 282977
   Οκτώβριος 2011 - Σεπτέμβριο 2014
   (MEDINA)
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress