ГЕО семинар в Нови Сад

Бъдещето на дейностите за наблюдение на Земята в по-широкия Балкански регион

и

Съвместният изследователски център на ЕС (СИЦ) на специално събитие на Дунав референтните данни и обслужване на инфраструктура (DRDSI)

19-21 септември 2013
Нови Сад, Сърбия

Официална страница на семинара
Сборище: Hotel Park, Novosadskog sajma 35, Нови Сад, Сърбия
Приемащата институция: Университет на Нови Сад, Сърбия

На събитието в Нови Сад събра над 140 експерти от 6 на текущите и 3 последните проекти по 7РП, известни представители на Европейската комисия, на Групата за наблюдение на Земята (ГЕО) и Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR), както и представители на правителствата от региона. Семинарът е уникална възможност да се запознаят с най-новите постижения в областта на координацията на наблюдение на земята (ГЕОСС) и дейности за справяне с въпроси от интерес за неговото бъдеще в по-широкия Балкански регион. Координатори на проекти по 7РП: BalkanGEONet, IASON, EOPower, DANCERS, EnviroGRIDS, ENORASIS и InnoSense поканени всички заинтересовани страни да се присъединят към тях по време на семинара в Нови Сад и да допринесе за дискусиите, обменът на информация и създаването на обща стратегия по отношение на предстоящото Хоризонт 2020 програмата. СИЦ проведе специална сесия, посветена на бъдещия партньорството между DRDSI и всички проекти НЗ-свързани в региона. Участниците разгледани потенциалните вноски на настоящи и бъдещи проекти на DRDSI, създаването на препоръки за артикулирането на НЗ компоненти и създаването на кратки и средносрочни синергии.

Семинарът бе официален ГЕО събитие: http://www.earthobservations.org/meetings.shtml

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress